Poradnie psychologiczne dla najmłodszych

1 grudnia 2016

Psychologia dziecięca jest dziedziną, wokół której narosło szczególnie dużo szkodliwych mitów i przekłamań. Niestety, w rezultacie całej tej otoczki rodzice dzieci bardzo często starają się za wszelką cenę uniknąć wizyty u psychologa dziecięcego, ponieważ w ich poczuciu wiąże się to ze swego rodzaju stygmatem. Tymczasem, zadaniem psychologów dziecięcych oraz takich instytucji, jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jest przede wszystkim wsparcie najmłodszych osób w procesie rozwoju zdrowej i harmonijnej osobowości. Należy pamiętać, że obiegowe utożsamienie zdrowia psychicznego z „normalnością“ nie znajduje się potwierdzenia we współczesnej psychologii i zostało odrzucone przez psychologów już dość dawno. Od dobrych dwudziestu lat za główne, podstawowe kryterium zdrowia psychicznego uważa się tzw. dobrostan psychiczny.

Dobrostan psychiczny jest to nie mniej i nie więcej, jak harmonijnie rozwinięta osobowość, która pozwala człowiekowi efektywnie realizować swoje potencje we wszystkich istotnych sferach życia. Tego rodzaju dobrostan psychiczny bynajmniej nie jest normą: stanowi raczej rzadkie zjawisko, będące udziałem niewielkiego odestka osób. Można więc uznać, że celem, dla którego istnieje psychologia dziecięca oraz takie instytucje, jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wcale nie jest korygowanie odchyleń od normy, tylko czuwanie nad procesem rozwoju psychicznego młodego człowieka, nawet jeśli pozornie wygląda on całkowicie prawidłowoi i nie nasuwa żadnych poważnieszych zastrzeżeń.