Jak zwiększyć dostęp do lekarza specjalisty?

4 czerwca 2015

Nie zawsze dostęp do lekarza specjalisty jest łatwy. Wiele zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania danej osoby. W pewnych regionach jest znacznie większa liczba specjalistów przypadających na jednego pacjenta. Największe problemy pojawiają się w największych aglomeracjach miejskich. Wynika to między innymi z faktu, że w takich miastach bardzo często przebywają osoby, które zameldowane są w innych miejscowościach, ale z usług medycznych korzystają w miejscu zamieszkania. NFZ przekazuje natomiast pieniądze na podstawie liczby pacjentów, którzy mieszkają w danym regionie. Z tego powodu dostęp do takich procedur, jak zabiegi ortopedyczne w największych aglomeracjach może być utrudniony.

W największych miastach rośnie liczba placówek prywatnych, które zapewniają szeroki zakres usług medycznych, w tym specjalistycznych, z których można w nich skorzystać. Wynika to przede wszystkim z coraz większego zainteresowania ze strony pacjentów dotyczącego korzystania z takich placówek. Oczywiście najważniejsze jest, by zabiegi ortopedyczne realizowane były w specjalistycznych placówkach, gdzie można korzystać z usług lekarzy specjalistów z odpowiednich doświadczeniem oraz umiejętnościami, co przekłada się na jakość wykonywanych usług.

Jednak w sytuacji, gdy na zabiegi ortopedyczne trzeba czekać, gdyż nie ma wolnych miejsc w kolejce do lekarza wówczas wydłużony czas oczekiwania na zrealizowania procedury medycznej może przekładać się na rozwój problemów zdrowotnych. Bardzo często nie wykonanie pewnych zabiegów w określonym czasie przekłada się na konieczność z realizowania w przyszłości bardziej skomplikowanego a co za tym idzie również bardziej długotrwałego leczenia, które będzie również bardziej uciążliwe.